Jazz moderno - Plesi za vse
Jazz Modern je obraz sodobnega kontempa. Brezplačni ples, potomec baleta in impulzivna improvizacija, izražajo
Ideja XX stoletja je bila plesna Moderna. Ima evropske korenine, ki so nastali predvsem
Jazz – sodoben je postal eden najbolj priljubljenih plesov "sodobne" smeri. Danes, ki se